ГОЛОВНИЙ ПОРТАЛ » Про АЕУ » Пректи та програми АЕУ » Провідні керівники та фахівці енергетики України
Реєстрація    Вхід   
 Звернення Президента АЕУ Минимизировать

Шановні колеги!

 

            Академія енергетики України (АЕУ),  Український Союз промисловців  і підприємств  (УСПП), при підтримці Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) започатковує загальноукраїнській проект з видання збірнику «Провідні керівники та фахівці енергетики України».

            Проект - це захід налаштований на ознайомлення широкого загалу населення громадян України з провідними фахівцями, які організовують та проводять наукові дослідження у цій галузі, розробляють і впроваджують енергоресурсозберегаючі технології, обладнання, керують галуззю та, незважаючи на труднощі, забезпечують енергетику – Хліб промисловості, а також дають тепло та  світло  Українським  родинам.

На сторінках видання передбачається розміщення інформації про  провідні підприємства України, їх досвід з підвищення  енергоефективності виробництва, відомості  про керівників і фахівців цих підприємств,  а також фахівців, які бажають розповсюдити свій особистий досвід.

Сподіваюся на Вашу активну участь у проекті та сприянню залучення до співробітництва  підприємств Вашого регіону.

Про Ваше  рішення, та рішення  інших зацікавлених підприємств,  щодо участі у проекті, прошу, по можливості у стислий термін, повідомити організаційний комітет видання.

(тел.факс: (044) 486-9374,: E-mail: aeukr.kug@gmail.com)

             

З повагою,

 

Президент АЕУ                                                          Ковальчук Ю.Г.


 Печать   

 Концепція видання Минимизировать

Провідні керівники та фахівці енергетики України

Мета

Характеристика діяльності підприємств та установ, а також провідних керівників та фахівців, працюючих в напрямку енергетики, енергоефективності та енергозбереження для широкої популяризації українського потенціалу, вітчизняного виробництва, підтримки власного виробника для ознайомлення з ними широких верств Української, Європейської та Світової громадськості.

Засновники та організаційний комітет видання сподіваються значно полегшити пошук потенційних  партнерів для підприємств, сприяти наданню необхідної інформації про підприємства та установи (з оцінкою ефективності споживання енергоресурсів), починаючи зі стадії підготовки угод про співробітництво з вітчизняними та закордонними партнерами.

Опис видання

Видання має складатись на першому етапі від одного до трьох томів друкованого матеріалу і поділятись на декілька розділів, а саме:

1.Анотація до видання

2.Передмова

В цьому розділі мають бути наведені вступні слова та побажання керівництва Держави, галузі, видатних політичних діячів.

3.Історичний

Цей розділ має надати коротку історичну характеристику розвитку напрямку енергозбереження в Україні, наявність технічного та технологічного потенціалу, корисних копалин, розвитку інфраструктури, концентрації та наявності фахівців.

Далі в цьому розділі мають бути розташовані історико-бібліографічні матеріали та фото фундаторів, керівників і фахівців  енергетики, енергоефективності та енергозбереження які працюють на Україні, а також ветеранів, що брали активну участь у розвитку і становленні енергетики України.

4. Інформаційно-аналітичний

В цьому розділі має бути відображено кількість діючих підприємств, представлених в виданні по напрямках діяльності, їх потужність, номенклатура вироблюваної продукції, юридичні адреси та інші реквізити, а також матеріали рекламного характеру.

Тут, також має знайти відображення реальний прогноз розвитку енергозбереження в Україні на найближчий період і до 2010-2025 р.р.

5. Банківський

       Цей розділ має інформувати про банківську систему України та найпотужніші банки, які сприяють розвитку енергозбереження в Україні, а також бібліографічні відомості та фото керівного складу (за згодою банків).

6. Біографічний

            Має бути розділом, де представлено основні біографічні дані та кольорове (чорно-біле) фото відповідного керівника та інших (за представленням підприємства) осіб керівного складу, кожен на окремому аркуші (аркушах) в алфавітному порядку, виходячи з початкової літери назви очолюваного підприємства.

7.  Презентаційний

             Розділ вміщує у собі відомості та розширену інформацію про підприємства. Цю інформацію керівництво надає на власний розсуд і включає той матеріал, який, на їх власну думку найяскравіше характеризує підприємство і буде сприяти популяризації його виробів серед потенційних споживачів, а також може розміщувати рекламу, фото підприємства і продукції, що виробляється.

8.Партнерський

          В розділі характеризуються надійні та перспективні ділові зв'язки, а також може бути надана інформація за принципами п. 6 про видатних ділових партнерів з числа як вітчизняних, так І закордонних фірм.

 

Фінансування видання

Всі фінансові надходження по організації видання   здійснюваютьтся в декількох напрямках, а саме:

ü  Централізоване (повне або часткове) за рахунок коштів Державних установ та Громадських організацій України.

ü  За рахунок спонсорських внесків підприємств та установ,
зацікавлених в реалізації проекту.

ü   За рахунок коштів підприємств, інформація про які буде
розміщена на сторінках видання.

ü  За  рахунок   фізичних   осіб,   які   будуть   представлені   у
збірнику.

ü  Інших    надходжень,    не    заборонених    законодавством
України.

 

Вартість видання

Орієнтовна вартість видання  складається виходячи з вирішення окремих ключових питань, більшість з яких залежить від спільного рішення Засновників,  Редакційної колегії та Організаційного комітату, а саме:

ü  Наявність заявок про участь у виданні.

ü  Кількість томів.

ü  Тираж.

ü  Формат та якість паперу.

ü  Вибору видавництва.

ü  Термінів підготовки та друку видання

ü  Порядку розповсюдження екземплярів видання.

Порядок відбору та участі на сторінках видання

Підприємства та фізичні особи, які представляються на сторінках видання,  відбираються за конкурсом по певним критеріям:

ü  Рішення Академії енергетики України, Українського союзу промисловців і підприємств, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

ü  Представлення Редакційної колегії та Оргкомітету.

ü  Власне бажанням учасників, коли з боку осіб, відповідальних за організацію видання, не виникне заперечень за підсумками конкурсного відбору.

Вартість розміщення матеріалів на сторінках видання

Організатори та спонсори, які фінансують видання, мають право на розміщення своєї інформації у кількості, відповідній до їх внеску в межах кошторису видання.

Інші підприємств та фізичні особи мають сплачувати внески за свою участь в реалізації проекту, орієнтовно (в залежності від загальної кількості учасників проекту)  за такою вартістю:

ü  Одна сторінка  інформаційного матеріалу  про  підприємство -
 від 2 000 грн.

ü  Одна  сторінка  з   біографічною   інформацією   плюс   фото   про
керівника (керівників) підприємства -  від
2
000 грн. за
одну особу.

ü  Одна сторінка з біографічною інформацією про фізичну особу
плюс фото -  від
1000 грн.

ü  Надання інформації про підприємство в інформаційному розділі,
без участі в інших розділах -  від 500 грн. (1/4 сторінки)
в залежності від наданого обсягу інформації.

Звертаємо особливу увагу на те, що видавництво збірника здійснюється в Україні вперше і в жодному з існуючих видань подібної інформації ані за обсягом, ані за змістом отримати практично неможливо, що робить видання унікальним з перспективою розповсюдження не тільки в Україні, країнах СНД, але й за кордоном.

Напрямки подальшого розвитку видання

На наступних етапах передбачається переклад збірника на англійську та інші іноземні мови, а також розробка електронної версії збірника та його розповсюдження в мережі Інтернет.

Концепція розроблена спільною  робочою групою за участю фахівців Академії енергетики України, Українського Союзу промисловців і підприємств, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

P.S. З Вашими питаннями та пропозиціями до створення видання прошу звертатися до Академії енергетики України за координатами, наведеними у сайті АЕУ (WWW.aeukr.org); E-mail:aeukr.kug@gmail.com; тел./факс (044) 486-9374.


 Печать   

 Новини Минимизировать

  

© Copyright LIS Сompany ltd.
Реєстрація  Вхід