ГОЛОВНИЙ ПОРТАЛ » Про АЕУ » Президент АЕУ
Реєстрація    Вхід   
 Президент АЕУ Минимизировать

  

 Президент Академії Енергетики України Минимизировать
         Демократизація, що відбулася за останні два десятиліття, у всіх областях науки і національного господарства України вимагає, зокрема, і нових організаційних форм взаємодії учених і практиків - енергетиків. За цим - і зміцнення незалежності і безпеки галузі, і підвищення всіх показників її ефективності.
          Академія енергетики України (АEУ) створена для координації і стимулювання науково-технічної і виробничої діяльності співробітників НДІ, Вузів, організацій і підприємств по досягненню світових стандартів технологічності, якості виконання робіт і надання послуг в енергетичних галузях промисловості, транспорту, будівництва, комунальному і приватному господарствах. При цьому пріоритетними є завдання по енерго-ефективності і енергозбереження, енергобезпеки і надійності функціонування енергетичних систем, незалежності і енерго-забезпеченості України.
         Разом із запланованим посиленням взаємопроникнення енергетичної науки і виробництва, установа Суспільної Академії переслідує ще одну важливу стратегічну мету. Загальновідомо, що для забезпечення як і в яких об'ємах необхідні для всіх галузей енергетики України фінансові інвестиції. Проте, останнім часом, як національний, так і іноземний капітал позначає явну недовіру до інвестиційних проектів, розроблених виключно в рамках держструктур і міністерств. Перевага завжди віддається проектам, що пройшли експертизу незалежних консультаційних і наукових організацій.
         Діючи як громадська і неприбуткова організація, АEУ організовує діяльність своїх дочірніх науково-виробничих, комерційних і фінансових підприємств, всемірно сприяє залученню іноземних і вітчизняних інвестицій на основі незалежного моніторингу, аудиту і оцінки енергетичних проектів.
          В рамках існуючого законодавства України АEУ бере участь в тендерах, аукціонах і торгах по експорту і імпорту технологій і устаткування, проводить оцінку і консультації по фінансуванню як окремих розробників, так і організацій в цілому.
          АEУ має намір активно співробітничати з суб'єктами законодавчої ініціативи при підготовці законопроектів, удосконалювальних енергозабезпеченість і енергобезпеку країни.
          Інтенсивний   розвиток міжнародних зв'язків в рамках постійно діючого семінару “ Інтер-Eнерго ” дозволить в найкоротші терміни вирішити такі, наприклад, проблеми як “ Вставки постійного струму ” (проект експорту української і реекспорту російської електроенергії), створення українсько-російських підприємств по продовженню терміну служби і висновку з експлуатації атомних станцій, зберіганню і переробці ядерних відходів.
          АEУ створює суспільний Центр сертифікації продукції на відповідність оптимальним параметрам енергозбереження і екологічним стандартам, що підвищить відповідальність розробників і виготівників енергетичного устаткування, побутових приладів і пристроїв.
        АEУ створює учбово-консультаційний центр по навчанню всіх верств населення основам енергозбереження і енергоефективності, що передбачає вивчення і впровадження передового досвіду розвинених країн в практику енергозбереження України.
       АЕУ формує      суспільний комітет з присудження недержавних нагород і премій, що виражають визнання суспільством заслуг лауреатів, що ведуть активну інноваційну діяльність, впроваджувальних нові технології в соціально-значущі проекти, що зберігають і примножуючих досягнення попередників, що сприяли розвитку енергетики України. Передбачається присудження персональних премій.
          Структурно АЕУ складається з:
 - Керівництва Академії (Президент, Віце-президенти, Голови відділень, Голови комітетів, Головний вчений секретар, Апарат управління АЕУ);
 - Відділень (атомна енергетика, електроенергетика, теплова енергетика, гідроенергетика, нетрадиційна енергетика, енергомашинобудування і енергоприладобудування);
 - Комітетів (енерго- і ресурсо- зберігання, екології, енерго-експертиз, юридичних і фінансових експертиз, оцінки і енерго-аудиту, винахідництва і нових технологій).
       Маючи статус всеукраїнської громадської організації, АЕУ відкриває регіональні і обласні відділення в більшості областей України, привертаючи до співпраці провідних зарубіжних енергетиків учених і професіоналів практиків.
       Фінансування діяльності Академії здійснюється за рахунок засновницьких і членських внесків, відрахувань з прибутку дочірніх підприємств, спонсорських надходжень, вітчизняних і міжнародних грантів.
          Члени АЕУ (академіки, кореспонденти членів) обираються загальними зборами Академії з представників наукової, виробничої, суспільної і політичної сфер діяльності.
 
          Запрошуємо до співпраці.
 
          З повагою                                                              
 
         Президент Академії енергетики Україні
         Ковальчук Юрій Георгійович

 Печать   

 Новини Минимизировать

 Печать   

© Copyright LIS Сompany ltd.
Реєстрація  Вхід